familiebehandling-banner
Familiebehandling

Familiebehandling er relevant i familier, hvor der er  bekymring for et barns sikkerhed, trivsel og udvikling.  Mit udgangspunkt er altid, at jeg sammen med familien og dens netværk kan skabe/udvikle den nødvendige forandring, baseret på en respektfuld og tillidsfuld relation til hvert enkelt medlem af familien. Familiebehandling er en intensiv og struktureret indsats for at få skabt vedvarende positive forandringer hos forældrene og styrke barnets sikkerhed, trivsel og udvikling. Det pædagogiske og terapeutiske behandlingsarbejde gennemføres i hjemmet som intensiv støtte, tilpasset den enkelte families behov og kommunens krav.

Familiebehandling i en eller anden udgave, indgår i de fleste af de opgaver som jeg gennemfører for kommuner, uanset om vi taler om en sikkerhedsplan, et Marte Meo forløb eller en akut opstået situation.

Jeg tilbyder

  • Familiebehandling, der involverer alle familie medlemmer, sammen og hver for sig. Via Marte Meo, familieaktiviteter, terapeutiske samtaler, familiesamtaler og netværks samtaler, på de tidspunkter, hvor det passer familien. Forløbene kan strække sig over korte og længere perioder
  • Familiebehandling hvor kommunen overvejer hjemgivelse ved støttet samvær
  • Overvåget samvær
  • Observationer i hjemmet, hvor der samtidig arbejdes med familiebehandling
  • Intensive familiebehandlingsforløb i forbindelse med fødsel. Ved bekymring i forbindelse med fødsel eller som alternativ til anbringelse af nyfødte børn, iværksættes et intensivt behandlingsforløb hos forældrene for at udvikle forældrekompetencer og dermed skabe sikkerhed for barnet.  Jeg arbejder med Marte Meo, sikkerhedsplaner med professionelt og privat netværk, netværksskabende forældregrupper og relevant kontakt til sundhedsplejerske, traumeterapeut, læger mfl.