karl-johan-banner
Karl-Johan Vibits
Karl-Johan Vibits

Email: kv@vibits.dk
Tlf: +45 40 30 30 30

I de seneste 35 år har jeg arbejdet med at rådgive og udvikle alle typer private og offentlige virksomheder.

Mit arbejde med ledelse, team-og individudvikling har vist mig at

  • ledelse er ikke bare noget man udsætter andre for
  • bevidst inkompetence er det bedste grundlag for at skabe gode samspil og effektiv talentanvendelse
  • i opmærksomheden ligger svaret
  • man skal nyde for at yde

Har du behov for udfordrende, erfaringsbaseret ledelsesrådgivning og sparring, så kontakt mig på +4540303030 eller kv@vibits.dk

Mine bøger

karl-johan-bøger

Har du lyst til at blive leder?

– Vil, kan og tør du ledelse?

Rigtig mange mennesker overvejer på et tidspunkt i deres liv, om de skal vælge ledervejen. Har jeg: kræfterne? Tiden? De personlige ressourcer? Lyst til at påtage mig ansvaret? Vil jeg have magten? Kan jeg undvære min faglighed? Måske er du allerede på vej til at blive leder, måske overvejer du det. Undgå at træffe så vigtig en beslutning, på et forkert eller overfladisk grundlag. Bogen stiller essentielle spørgsmål, der kan udfordre de ting, man selv tænker om ledelse og lederrollen.

”Har du lyst til at blive leder?”, giver dig ro, overblik og sikkerhed i din beslutning om dit karrierevalg gennem råd og vejledning – ikke bare fra mig, men også gennem interviews med en række medarbejdere fra store danske virksomheder og organisationer, som har haft de samme overvejelser.

Bogen er udkommet i maj 2013.

Læs den inden du siger ja eller nej!

 

Ny i lederjobbet og hva` så?

– Praktiske erfaringer og gode råd

Vejen til et lettere og lykkeligere liv som leder – En bog for den nye leder. Ny i lederjobbet er skrevet af mig og min kollega, Martin Eberhard. Den udkom i 2002 og er siden solgt i mere end 10.000 eksemplarer.

Bogen er bygget op om to områder, interviews med 20 nye ledere fra forskellige offentlige og private virksomheder, og de erfaringer forfatterne har gjort sig som ledere og konsulenter. Bogen indeholder kun praktiske ledererfaringer, ingen teori.

Læs den før din medarbejder, eller din chef.

Begge bøger kan bestilles på Jurist-og Økonomforbundets Forlag: http://www.djoef-forlag.dk/da