priser-og-persondatapolitik-banner

Mine priser og persondatapolitik

Mine priser

De fleste opgaver skræddersys til den enkelte kommune og/eller familie. Ikke mindst i de mange akutte sammenhænge, hvor jeg bliver bedt om at deltage. Ring eller skriv til mig, så finder vi sammen en løsning, der passer til jeres behov, og økonomi og mine kompetencer.

Politik om persondata

Dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering med personfølsomme og personhenførbare oplysninger omkring eksempelvis borgere, visiteret af en offentlig myndighed og/eller privatpersoner er lagret og opbevaret sikkert. Uden et formål slettes personlige data efter 30 dage, dvs. er der et formål, opbevares oplysningerne så længe de tjener formålet.

Vi beder kunderne om informeret specifikt samtykke vedrørende opbevaring, håndtering og lagring af personlige data.

Analog dokumenthåndtering betyder dokumenter i printet version kan forekomme eksempelvis i forbindelse med deltagelse i møde. Vibits & thykier sikrer, at alle dokumenter makuleres umiddelbart efter anvendelse og når formålet med den analoge håndtering ophører.

Digital kommunikation

Hermed forstås korrespondance via mail og sms. Som udgangspunkt anvendes virksomhedens digitale postkasse tilhørende cvr. 12552440, hvorved sikres at mailkorrespondancen er sikret og krypteret.

Mailkorrespondance med generelle data som eks. navn og stilling til samarbejdspartnere sendes via appspeople.dk, der krypterer datatrafik gennem et SSL-certifikat. På den måde beskyttes datatrafikken på internettet.

Korrespondance via mobiltelefon og sms lagres kun så længe de tjener formålet, og på telefon med kode.

Materiale i form af billeder og film optaget med samtykke lagres på krypteret ekstern harddisk, der opbevares aflåst.

Tredje part

Vi deler og sælger ikke oplysninger til tredjepart. De oplysninger du har givet, slettes når de ikke længere tjener et formål, eller når du ønsker det. Er du i tvivl om, hvorvidt vi har oplysninger om dig, eller ønsker du dem slettet, så send os en mail til kv@vibits.dk

 

December 2018

Karl-Johan Vibits og Charlotte Thykier

vibits & thykier aps.