priser-og-persondatapolitik-banner

Mine priser og persondatapolitik

Mine priser

De fleste opgaver skræddersys til den enkelte kommune og/eller familie. Ikke mindst i de mange akutte sammenhænge, hvor jeg bliver bedt om at deltage. Ring eller skriv til mig, så finder vi sammen en løsning, der passer til jeres behov og mine kompetencer.
Alle priser er vejledende og eksklusiv moms.

Metodeværksted/uddannelse i Samarbejde om sikkerhed, for professionelle

Opbygning af f.eks. teams på 4-6 medarbejdere, der kan arbejde med Samarbejde om sikkerhed i sager med høj risiko. 1 årigt uddannelsesforløb med øvelser, sagssupervision og træning i metodeanvendelse. Ring eller skriv til mig, så udarbejder jeg et tilbud.

Metodetræning i forbindelse med afsluttet grunduddannelse. Grupper a 4-6 personer 2000 kr. pr. time.

Marte Meo terapeutuddannelse for professionelle

Uddannelsesforløb over ca. 1,5 år 28.000 kr. Hertil kommer 2.500 kr. for eksamen og certifikat

Marte Meo forløb over f.eks. 2 måneder i familie med 1 barn, 40.000 kr.

Ord og billeder

Udarbejdelse af Ord og billeder sammen med familie og/eller forvaltning, 2.000 kr. pr. time

3 dages uddannelsesforløb af sagsbehandlere, ring eller skriv til mig.

Supervision og konsulentbistand til professionelle

Supervision og konsulentbistand i konkrete sager: 1.500-2000 kr. pr. time

Familiebehandling og individuel behandling

Samarbejde om sikkerhed i sager med høj risiko. Prisen varierer i forhold til den konkrete familie, geografisk beliggenhed og vurdering af risiko og tidsforbrug. Min timepris er 2.000 kr. og en vejledende pris ved et forløb af 6 måneders varighed er ved 1 barn: ca. 30.000 – 40.000 kr. pr. måned. Er der flere børn i familien skal I regne med et tillæg på 15.000 kr. pr. barn.

Politik om persondata

Dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering med personfølsomme og personhenførbare oplysninger omkring eksempelvis borgere, visiteret af en offentlig myndighed og/eller privatpersoner er lagret og opbevaret sikkert. Uden et formål slettes personlige data efter 30 dage, dvs. er der et formål, opbevares oplysningerne så længe de tjener formålet.

Vi beder kunderne om informeret specifikt samtykke vedrørende opbevaring, håndtering og lagring af personlige data.

Analog dokumenthåndtering betyder dokumenter i printet version kan forekomme eksempelvis i forbindelse med deltagelse i møde. Vibits & thykier sikrer, at alle dokumenter makuleres umiddelbart efter anvendelse og når formålet med den analoge håndtering ophører.

Digital kommunikation

Hermed forstås korrespondance via mail og sms. Som udgangspunkt anvendes virksomhedens digitale postkasse tilhørende cvr. 12552440, hvorved sikres at mailkorrespondancen er sikret og krypteret.

Mailkorrespondance med generelle data som eks. navn og stilling til samarbejdspartnere sendes via appspeople.dk, der krypterer datatrafik gennem et SSL-certifikat. På den måde beskyttes datatrafikken på internettet.

Korrespondance via mobiltelefon og sms lagres kun så længe de tjener formålet, og på telefon med kode.

Materiale i form af billeder og film optaget med samtykke lagres på krypteret ekstern harddisk, der opbevares aflåst.

Tredje part

Vi deler og sælger ikke oplysninger til tredjepart. De oplysninger du har givet, slettes når de ikke længere tjener et formål, eller når du ønsker det. Er du i tvivl om, hvorvidt vi har oplysninger om dig, eller ønsker du dem slettet, så send os en mail til kv@vibits.dk


December 2018

Karl-Johan Vibits og Charlotte Thykier

vibits & thykier aps.